Verzoeking

€ 6,00

Dietrich Bonhoeffer

Dit boek bevat bemoedigende overdenkingen over het thema 'verzoeking'. Elke christen krijgt met deze moeite concreet te maken. Het is een ingrediënt van het dagelijks leven. Staat in het Onze Vader niet de bede: 'Leid ons niet in verzoeking'? Hoe moet een christen met 'verzoeking' omgaan? Wat is 'verzoeking'. Zit de duivel hierachter. Of God? Of allebei? Bij zo'n moeilijk onderwerp is het een zegen om zich te kunnen richten op iemand die Gods Woord verstaat en de mens en de wereld doorgrondt; zo iemand was Dietrich Bonhoeffer.

Dietrich Bonhoeffer hield deze overdenkingen voor een groep in Hitler-Duitsland illegaal verklaarde predikanten, die leden onder de grote verzoeking van de nationaal-socialistische ideologie met haar pseudo-messiaanse Führer-cultus en haar Germaanse strijd- en verlossingsmythen.