evangelische boekhandel

Ontdek De Bijbel

€ 25,95

Vertellingen uit Gods Woord (niet alleen) voor kleine kinderen

Met de Bijbel het jaar door - het Oude & het Nieuwe Testament

240 spannende verhalen uit het Oude Testament laten jou zien wat God lang geleden heeft gedaan en wat mensen toen met Hem meemaakten. 125 spannende vertellingen uit het Nieuwe Testament laten je zien hoe Gods plan vervuld werd doordat Jezus Christus op de aarde kwam en stierf voor onze zonden. Daarnaast vertellen ze over het ontstaan en de opdracht van de Gemeente van Christus. Hij is de Redder in Wie we mogen geloven om voor eeuwig behouden te worden; Hij is de Zaligmaker en Heere, die wij hier op aarde mogen liefhebben, volgen en dienen.

Deze Bijbelverhalen zijn aangevuld met kleurrijke afbeeldingen; ze helpen je om God en Zijn plan voor ieder van ons beter te leren kennen. Om de Bijbelse waarheden beter te helpen begrijpen, worden je telkens na een verhaal ook drie vragen gesteld.

365 dagen - 365 vertellingen - 365 afbeeldingen - 365 x3 vragen om over na te denken - 6 landkaarten