evangelische boekhandel

Djihaad De Heilige Oorlog

€ 4,35

Het lot van Iran en de Moslimwereld

Lester Sumrall

U kunt de koppen in de kranten van vandaag niet goed begrijpen zonder kennis van de bijbelse profetie. Het is onmogelijk te doorzien wat er heden in Iran en de moslimwereld gebeurt zonder een zeker begrip te hebben van Djihaad - De Heilige Oorlog.

U kunt inzicht verkrijgen wat betreft Djihaad door profijt te trekken van de jarenlange studie van Dr. Lester Sumrall.

Djihaad presenteert: Iraans 4000 jaar oude geschiedenis. Een van de langste van alle volkeren die thans nog bestaan. Djihaad volgt het spoor van Iraans geschiedenis vanaf het boek Genesis tot het boek Openbaring. Djihaad presenteert de oorzaak waardoor de sjah van Iran ten val werd gebracht. Djihaad laat zien waarom de Iraniërs een aanval deden op de Amerikaanse ambassade in Teheran. Iraans afkomst en die van de Islam zijn even profetisch als hun verleden.

Lester Sumrall heeft in meer dan honderd landen van de wereld gewoond en gewerkt. Hij heeft tal van boeken geschreven. Hij is stichter en president van drie televisiestations en een radiostation. 

 

Toevoeging : (dit boekje is uitgegeven in 1984). De heer Sumrall is in 1996 overleden.