evangelische boekhandel

Volg Mij

€ 10,50

Laura Zwoferink

De Heere Jezus begint zijn werk op aarde

Illustraties Peter Nuyten

Heel veel mensen luisteren naar Johannes de Doper.

Opeens wijst Johannes Jezus aan.

'Zie het Lam van God' zegt hij.

'Dat de zonden der wereld wegneemt'   

Lees je mee? Dit boek gaat over het begin van het werk van de Heere Jezus op aarde. Aan het eind van elk hoofdstuk staan vragen. Om zelf over na te denken of om samen over te praten. 

Lees je mee? Is een nieuwe serie leesboeken van Laura Zwoferink over de hele Bijbel. Zij schreef ook Kijk en Luister en Kijk en Lees