evangelische boekhandel

Mijn schapen horen Mijn stem

€ 13,50

J.C. Ryle

Wat is een waar christen? Welke voorrechten heeft hij en wat is zijn zekerheid? Op aansprekende in indringende wijze geeft Ryle antwoord op deze vragen. Hij doet dat aan de hand van Johannes 10:27 en 28. Mijn schapen horen Mijn stem, en ik ken dezelve, en zij volgen Mij; en Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.

John Charles Ryle (1816-1900) was predikant in de Anglicaanse kerk en werd op 64-jarige leeftijd bisschop van Liverpool. Hij wist zich nauw verbonden met het gedachtegoed van de reformatoren en de puriteinen. In zijn geschriften gaan eenvoud en diepgang hand in hand.