evangelische boekhandel

Heiligmaking

€ 24,95

J.C. Ryle

Over het thema heiligmaking heerst alom verwarring. Er zijn mensen die via de heiligmaking de rechtvaardigmaking willen bewerkstelligen. Helaas zijn er ook christenen die de heiligmaking als een soort nieuwe wet op het leven van Gods kinderen leggen als een farizese last. Weer andere ontkennen de noodzakelijkheid van de heiligmaking, omdat God immers al hun zonden vergeven heeft. Maar Gods Woord laat ons zonder omwegen horen dat zonder heiligmaking niemand de Heere zal zien.

J.C. Ryle geeft over dit actuele thema Bijbels en heel grondig onderwijs. Meer dan ooit hebben we dit onderwijs nodig in onze kerken. Satan is bezig om de leer van Gods Woord meer en meer te ondergraven. Daarom moeten we temeer waakzaam zijn  en de geschriften die ons nagelaten zijn nauwgezet lezen en bestuderen.

Dit standaard werk van J.C. Ryle is toegankelijk voor jongeren en ouderen.