evangelische boekhandel

Het geroep van de kinderen van gescheiden ouders.

€ 14,90

A. Duyster sr.

De verhalen die in dit boek opgenomen zijn komen uit het hele land. Er worden geen namen genoemd en ook geen namen van dorpen of steden. Alleen de vreselijke feiten worden duidelijk naar voren gebracht. Velen van hen, die mij schreven, hebben hun verdriet en pijn lang verborgen en onverwacht begonnen zij te schrijven. Ik mag wel zeggen: van zich af te schrijven. 

Er zijn vele fouten gemaakt: door de overheid, dominees, kerkenraden en maatschappelijk werkers. Aan de andere kant zijn er heldinnen, die de strijd wisten vol te houden door op hun kinderen te zien. Er waren helden, wier huwelijk wel stranden, maar die staande bleven tegen de grote verleiding, die hun lichaam en ziel had kunnen verwoesten.  Er waren er onder hen, die hun leven op het spel zetten voor hun kinderen. Maar er waren ook kinderen, die hun leven op het spel zetten voor moeder of vader. 

Ik hoop dat dit boek in een behoefte voorziet en een bijdrage zal leveren aan een open en betere verstandhouding binnen een huwelijk, dat dreigt teloor te gaan.