evangelische boekhandel

Tekst voor Tekst Bijbelverklaring

€ 30,00

De Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht

Redactie OT dr. B. van Oeveren, dr J. Vlaardingerbroek

Redactie NT dr. A. Noordegraaf, prof.dr. J.P. Versteeg

In 1982 nam uitgeverij Boekencentrum het initiatief om te komen tot de uitgave van een nieuwe, beknopte verklaring van de Heilige Schrift. Deze diende afgestemd te zijn op gebruik door gemeenteleden, hetzij voor persoonlijke bijbelstudie, hetzij voor gebruik op verenigingen en kringen. Eén en ander hield in dat de verklaring van de bijbelteksten en woorden zo moest zijn, dat deze enerzijds wetenschappelijk verantwoord en aan de andere kant voor een brede kring van gebruikers begrijpelijk zou zijn. 

 

Voorafgaand aan elk bijbelboek is telkens eerst een korte beschrijving gegeven van de inhoud. Daarin is ook aandacht gegeven aan de naam van het boek, de schrijver, de periode van ontstaan, de betekenis van en centrale motieven in het betreffende boek. 

Waar nodig zijn afbeeldingen en kaartjes met jaartallen opgenomen en aan het eind van het OT een chronologisch overzicht.