evangelische boekhandel

Vitaal gemeente-zijn

€ 16,00

Nico Grijzenhout

 

Lessen uit de praktijk

van de nieuwtestamentische gemeenten

 

De nieuwtestamentische gemeenten ontwikkelden een briljant raamwerk voor het functioneren van iedere christelijke gemeente.

De christelijke gemeente is steeds meer gaan lijken op een gewone organisatie, die op een zelfstandige manier wordt opgebouwd. Het gemeenteleven en het dagelijks leven van christenen zijn twee aparte domeinen geworden, waardoor de doorwerking van het Evangelie van Jezus wordt belemmerd. De eerste christenen lieten het gemeenteleven samenvloeien met het leven van elke dag. Zo kon het evangelie vrijuit stromen om gevallen mensen te redden. De noodzaak van deze aanpak dringt zich op. Het roer moet om. Dit boek beschrijft wat daarvoor nodig is.