evangelische boekhandel

De Hemelse Voedselbank

€ 16,90

drs. E. Noordermeer

Voedingslessen uit de Bijbel

Na verschijning eind 2011 heeft dit boek in de media veel aandacht gekregen. Landelijke en regionale (christelijke) kranten, radio en tv waren geïnteresseerd. Het boek deed en doet stof opwaaien en zet aan tot een eerlijk gesprek over onze wijze van voedselvoorziening, voedselverwerking en voedselconsumptie. Vanuit een theologische invalshoek geeft de auteur een bijzonder praktische invulling aan deze onderwerpen. Het boek is breed van opzet en dat heeft al menig lezer verrast. Uit diverse hoeken komen enthousiaste berichten dat het aanzet tot een beter begrip van de Bijbel en daarmee geloofsgroei en -verdieping bewerkstelligt.

Dit boek neemt de lezer mee op reis door de Bijbel en beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen die met voeding te maken hebben. Vervolgens past de schrijver de gevonden principes toe op het leven in de 21e eeuw:

  • waarom geeft God voedselwetten?
  • Is met de start van het nieuwe verbond hun zeggingskracht voorbij?
  • Wat is er mis met varkensvlees en mosselen?
  • Hebben heidenen überhaupt iets te maken met Joodse gewoonten?
  • Wat kan ik van het bedrog van Jacob leren?
  • Beïnvloedt onze overvloed ons geestelijk leven?
  • Kan of moet een christen vegetariër zijn?
  • Hoe zit het met vasten?

Al dit soort vragen komen in deze studie aan de orde en krijgen een verrassende toelichting en onderbouwing.