evangelische boekhandel

Vrij van de Wet ?

€ 15,00

drs. E. Noordermeer

Een heilig huisje omver

Het eerste boek van drs. E. Noordermeer, De hemelse voedselbank, heeft veel stof doen opwaaien. Dit boek Vrij van de Wet? is minstens zo prikkelend. De schrijfstijl is aangenaam. Haar wetenschappelijke achtergrond en gedegen bijbelkennis maken dit boek zeer de moeite waard. Het is vernieuwend en zou zomaar uw manier van geloven kunnen veranderen.

Het Oude Testament is voor veel christenen moeilijk. Veel zaken hierin staan ver van ons af omdat de tijd en cultuur zo wezenlijk verschillen van de onze. Dat geldt met name voor het wetgevende gedeelte. Wat moeten we er toch mee? Gelukkig verlost Paulus ons van de gedachte dat we rekening moeten houden met deze wet door te stellen dat christenen niet meer onder de wet zijn. 'We zijn vrij van de wet' of 'de wet is alleen voor de Joden' is een algemene overtuiging binnen vrijwel alle kerkelijke stromingen.

Dit boek behandelt de belangrijkste bijbelgedeelten die tot de overtuiging hebben geleid dat de wet voorbij is en plaatst ze in hun context en daarmee in hun oorspronkelijke betekenis. Daarnaast schetst de auteur wat het met kerken en gelovigen doet als het wetgevende gedeelte van de Bijbel van weinig invloed is.

De auteur breekt een lans voor het OT. Niet alleen als verhalenboek, maar als wezenlijk onderdeel van het geloofsleven. Dit boek etaleert het wetgevende gedeelte van de Bijbel, de Tora, als het kloppende hart van de Bijbel.