evangelische boekhandel

En toch niet verteerd

€ 9,90

C. van Rijswijk

Voor deze bundel is een aantal verhalen verzameld die getuigen van het werk Gods in het leven van zijn kinderen en de wonderlijke handelingen die Hij met hen houdt.

Minder bekende personen zoals Francoise Plavan, een Waldens en Laurence Chaderton, een stokoude predikant die op honderdjarige leeftijd nog les gaf aan een universiteit worden voor het voetlicht gebracht. Maar we lezen ook over Wulfert Floor, dominee Lamain en dominee Spurgeon.