evangelische boekhandel

Schatten uit Gods Woord -1-

€ 10,00

Peter Slagter

 

Schatten uit Gods Woord bevat studies over diverse Bijbelse thema's. Daaraan ten grondslag ligt de vaste overtuiging dat de Bijbel het Woord van God is. Hierin heeft God Zijn plan bekend gemaakt met als cruciaal middelpunt het lijden, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Als gelovigen mogen wij ons een beeld vormen van wat dit heilsfeit tot gevolg heeft; voor de wereld, voor Israël en voor ons. Het regelmatig lezen en bestuderen van de Bijbel geeft je steeds meer rijkdom; geestelijke rijkdom wel te verstaan, die bestaat uit schatten die we als het ware mogen opgraven.

 

In Spreuken 16:20 staat dat als volgt geformuleerd:

 

"Wie verstandig omgaat met het Woord zal het goede vinden, en wie op de HEERE vertrouwt: welzalig is hij".

 

Kort samengevat: verstandig omgaan met het Woord is op de HEERE vertrouwen. En het goede vinden, maakt dat je welzalig (Bijbelse taal voor super-gelukkig) zult zijn.

 

Graaf je schatten op uit Gods Woord, dan zul je zeker het goede (de Goede!) vinden.