evangelische boekhandel

Christen-zijn in het dagelijks leven

€ 28,00

Over de praktijk van het geloof

J.C.Ryle

 

Een handboek over de praktijk van het christelijk geloof.

Met gevoel voor realiteit bespreekt Ryle op de hem eigen krachtige en doordringende wijze de belangrijkste thema's van het christelijk leven. Ryle beoogde met dit boek een beknopte gids aan te reiken voor de dagelijkse plichten, ervaringen, gevaren, voorrechten en verantwoordelijkheden waarmee de christen geconfronteerd wordt.

John Charles Ryle (1816-1900) preekte en schreef met een opmerkelijke helderheid. Zijn theologie is gebaseerd op de bronnen van Reformatie en Puritanisme.