Is uw ziel gered ?

€ 9,95

J.C. Ryle

7 indringende preken van de bekende Engelse prediker

 

John Charles Ryle bezat de gave om in eenvoudige en heldere taal de grondwaarheden van het christelijk geloof te preken. Hij deed dat niet alleen tijdens de zondagse eredienst, maar ook door het schrijven van aansprekende boeken en traktaten. Ryle was altijd bezig in de dienst van zijn Heiland, altijd betrokken op het hart en het heil van de mensen. Hij wilde niets liever dan zijn hoorders confronteren met de onsterfelijkheid van hun ziel. Elke ziel kon gered worden, want het heil wordt aangeboden aan ieder die het Evangelie hoort. Er is redding voor de grootste zondaar!

Dit boek is bemoedigend en onderwijzend - indringend op het hart en geweten gericht. De volgende vragen worden besproken:

 

  • Is uw ziel gered?
  • Hebt u vrede in uw hart?
  • Waar bevindt u zich geestelijk - waar bent u?
  • Hebt u de Heilige Geest ontvangen?
  • Worden slechts enkele mensen gered?
  • Bent u werkelijk een christen?
  • Hebt u geloofszekerheid - vertrouwt u vast op God?

 

JC Ryle (1816-1900) was een bekende Engelse predikant in de Anglicaanse kerk. Zijn prediking stond in de traditie van de hervormers en de puriteinen. Tot op de dag van vandaag worden er ook in Nederland preken van hem vertaald en in de reformatorische gezindte graag gelezen.