evangelische boekhandel

Van Kind tot Kind

€ 25,00

M.J. Ruissen en André Boeder

Kleur- en puzzelboeken (4 delen) met Bijbelse vertellingen

 

Bijbels vertellingen

De verhalen uit het OT - deel 1 en 2- zijn geschreven door M.J. Ruissen. De auteur van het N.T. -deel 3 en 4- is André Boeder. Kinderen kunnen de Bijbelse geschiedenissen zelf lezen, maar het is ook aan te bevelen de verhalen voor te lezen. Het niveau is afgestemd op de midden- en bovenbouw van de basisschool.

 

Woordzoekers

Speciaal voor de serie Van kind tot kind heeft G.W. van Leeuwen-van Haaften bij elk verhaal een woordzoeker samengesteld. De woorden die je weg moet strepen zijn allemaal in de Bijbel terug te vinden. Al puzzelend worden de kinderen bepaald bij woorden uit het Woord en de uitkomst is de kerngedachte van het verhaal. 

 

Kleurplaten

C.Bart-Nieuwenhuize maakt de prachtige kleurplaten. Kinderen zullen het fijn vinden dat ze ook in dit boek mogen kleuren. Al kleurend kunen ze de Bijbelse verhalen nog eens overdenken.

 

Zo wordt dit boek al lezend en werkend een waardevol bezit, dat ze wellicht later met belangstelling zullen herlezen en bekijken.