evangelische boekhandel

Bijbelse toekomstverwachting

€ 19,90

Ds. G. de Lange

 

Wat we kunnen weten over de eindtijd, wat we mogen hopen en wat we moeten doen

 

Leer van de vijgeboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.

 

Uitleg bij Daniël, Openbaring en Jezus' rede op de Olijfberg

 

Als zijn discipelen vragen naar de voleinding van de wereld en zijn wederkomst, gaat Jezus zitten op de Olijfberg. Hij neemt de tijd voor dit belangrijke onderwerp. Opmerkelijk genoeg verwijst Jezus naar de profeet Daniël en waarschuwt zijn volgelingen om waakzaam te blijven. God zelf moedigt ons aan om zijn Woord te onderzoeken en geeft stukje bij beetje meer inzicht, zo ervaart auteur Gerard de Lange. In Bijbelse toekomstverwachting geeft de predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Ede uitleg bij het boek Daniël, Openbaring en Jezus' rede op de Olijfberg.

De Lange's doctoraalscriptie aan de TU Apeldoorn over de  verwoestende gruwel in Daniël en in de Evangeliën vormt de basis voor dit werk dat een heldere en eenvoudige uitleg geeft van de eindtijd. Het licht niet alleen het boek Daniël en Jezus' rede over de laatste dingen toe maar behandelt ook alle hoofdstukken van het boek Openbaring. De auteur gebruikt aansprekende beelden ter verduidelijking. Zo ziet hij de verkondiging van het Evangelie als een steen die in het water wordt gegooid. Als watergolven vanuit een steen in Jeruzalem reist het Evangelie naar de einden der aarde om terug te keren tot waar ze ontstonden: in Jeruzalem.