evangelische boekhandel

De wenkende leider

€ 18,00

Klaas A. Quist

 

Een pleidooi voor voorbeeldig leiderschap in de kerk

 

Vele leiders in de kerk worstelen met hun verantwoordelijkheden. Hoe geef je leiding aan de gemeente? Hoe doe je dat in een tijd van toenemende verschillen en afnemende betrokkenheid? Nogal wat leiders in de kerk hebben dan ook het gevoel gevangen te zitten in een situatie van duwen en trekken: de één wil dit, de ander wil dat. Hierdoor is de kerkenraad vooral druk met de organisatie van het gemeente zijn. 

 

In De wenkende leider doet Klaas A. Quist een pleidooi voor een andere vorm van leiderschap waarmee hij een uitweg biedt uit de ontstane impasse. Hij beschrijft de verlangens, krachten en gewoonten die ons in de greep houden en reikt een heldere route aan naar een volwassen, evenwichtige en minder afhankelijke verhouding tussen de leiders en de gemeente. Met als resultaat dat kerkenraad en gemeente vooral gericht zijn op wat God geeft en de richting die de Geest wijst.

 

Klaas A. Quist (1972) werkt voor Kerkpunt en begeleidt sinds 2011 kerkenraden, predikanten en gemeenten in veranderingsprocessen. Vanuit Ministrare traint, coacht en adviseert hij leiders uit andere delen van de samenleving.