evangelische boekhandel

De Geheimen van de Offers

€ 11,30

Ds. H.G. Koekkoek

 

De offerdienst in Israël bevat voor de meeste christenen veel geheimen en vragen, zoals:

 

Welke voorwaarden werden er gesteld aan priesters, offeraars, offer, offerplaats en tijd?

Wanneer bracht men een offer?

Wanneer werd men gestraft en met welke straf?

Wie slachtte? Hoe en waar?

Wat gebeurde er met het bloed? En met het vlees?

Hoe werd de voorhof gereinigd?

Wat is er bekend van de "tempelbeek"?

Hoe zag de tempel eruit?

Wat was de "loting" van Zacharias?

Wat gebeurde er op de grote Verzoendag?

Zal er weer een tempel in Jeruzalem gebouwd worden?

Hoe moeten Godvrezende Joden leven zonder offers?

 

In dit boek neemt ds Koekkoek de lezer mee naar de tempel. Wij zien de priesters zich gereed maken voor de dienst. Wij volgen hen bij hun werk. Wij volgen zelfs de hogepriester naar het heilige der heiligen en ontdekken dan, dat de ark er niet is...! Wij worden stil, als een stier en daarna twee vogels geofferd worden, maar ook als een arme man zijn spijsoffer aan de hogepriester aanbiedt.

Je leest het boek ademloos, maar niet in één adem uit. Het bevat zoveel gegevens, dat je die rustig op je moet laten inwerken. Dan gaat de offerdienst voor je leven. Dan ga je beter verstaan, wat Johannes de Doper bedoelde, toen hij van de Here Jezus zei: "Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt."