evangelische boekhandel

"Ik ben heden tachtig jaar"

€ 12,95

Ds. A.A. Egas

 

Gedachten bij het ouder worden

 

In deze tijd is er terecht veel aandacht voor onze jongeren. Tal van boeken verschijnen er die gericht zijn op deze doelgroep. Maar daarbij lijkt het wel of onze ouderen vergeten worden. En dat terwijl er steeds meer ouderen mogen zijn. In dit boekje wil ds. A.A. Egas aandacht geven aan een episode uit de laatste levensfase van een godvrezend man. Vanuit de geschiedenis van Barzillai, zoals we die beschreven vinden in 2 Samuël 19:31-40, worden lijnen getrokken naar het leven van oudere mensen. Hoe zij ook aan het slot van hun leven nog groen en fris mogen zijn in de dienst van de Heere. Hoe zij zich hebben voor te bereiden op het sterven, maar ook in hun zorg voor kinderen en kleinkinderen. Opnieuw blijkt hoe actueel het Woord van God ook is voor onze dagen en ook voor het leven van de ouderen in het midden van de gemeente.