evangelische boekhandel

Het ontstaan van de wereld

€ 15,95

Henry M. Morris

 

Een wetenschappelijke studie van Genesis 1-11

 

Vanaf het begin is Uw woord waarachtig, al Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig.

Psalm 119:160

 

Terwijl veel christenen afbreuk doen aan de Schrift door wat zij als moderne wetenschap beschouwen, roept God vele wetenschappers op om het geloof te verdedigen. Het resultaat is een toenemend besef dat de Bijbel toch waar is - zelfs de lange tijd belachelijk gemaakte leerstellingen zoals een letterlijke zesdaagse schepping, een jonge aarde, en een wereldwijde kosmische vloed in de tijd van Noach.

 

In dit nog steeds actuele boek van Dr. Henry Morris wordt uitvoerig ingegaan op zowel de wetenschappelijke als de historische aspecten van deze onderwerpen, en op wat ze betekenen voor evangelisatie en het praktisch geestelijk leven.

 

'Evolutie is een wetenschappelijk verzinsel, net als de theorie van de platte aarde dat was in de twaalfde eeuw. Bijbelse schepping is het enige zinnige alternatief.' Edward Blick, Ph.D. Hoogleraar lucht- en ruimtevaart, werktuigbouwkunde en nucleaire techniek - Universiteit van Oklahoma

 

'Nu geloof ik in Jezus Christus als Schepper van alle dingen, in contrast met het volkomen onwetenschappelijke idee van grootschalige evolutie (macro-evolutie) en het spontaan ontstaan van leven. Alle bekende wetenschappelijke gegevens passen in het bijzondere scheppingsverslag van het begin van het universum, van het leven en van de mens.'

John N. Moore, Ed.D. Hoogleraar natuurwetenschappen - Universiteit van Michigan

 

Dr. Henry M.Morris (1918-2006) staat bekend als de grondlegger van de moderne scheppingswetenschap. Hij is de oprichter van het Instituut voor Scheppingsonderzoek (ICR) en de auteur van vele bekende apologetische boeken. Zijn bloeiende nalatenschap rust ook nu nog christenen toe om de nauwkeurigheid en het gezag van de Schrift te verdedigen.