evangelische boekhandel

De Bijbel is het Woord van God

€ 5,50

A.A. Jongebreur

 

De titel van dit boekje is voor de één vanzelfsprekend, voor de ander maar sterk de vraag. De schrijver wil vooral duidelijk maken hoe belangrijk het is, dat de lezer van de Bijbel beseft dat dit boek niet zomaar uit menselijke gedachten voortkomt.

Dit is voor iedereen belangrijk om te weten. En niet alleen voor mensen die niet gewend zijn om Bijbel te lezen. Ook zij, die al in een bepaalde 'traditie' staan van geloven, is het zeker noodzakelijk (opnieuw) ervan doordrongen te raken dat de Bijbel het Woord van God is.

 

De ondertoon van deze uitgave is dat wanneer we ons er werkelijk van bewust zijn, Wie in de Bijbel aan het Woord is, we onder de indruk komen van de rijkdommen daarin.