evangelische boekhandel

Ik zal mijn mond open doen

€ 14,90

M. Quist

 

Ik zal mijn mond open doen...

Wie zegt dat? Dat zegt de Heere.

God spreekt tot ons in zijn Woord, de Bijbel. We horen zijn stem in het scheppingsverhaal. En in al die andere verhalen en gebeurtenissen in de Bijbel. Over Maria, Martha en Lazarus bijvoorbeeld. Of over de profeten Elia en Elisa. En over de geschiedenissen van Jona en Simson.

In de Bijbel gaat het vooral over de Heere Jezus. Over zijn lijden, sterven en opstanding. Ook denken we na over Hemelvaart en Pinksteren.

In de laatste maand lees je over advent, Kerst en oudjaar.

Elk dagboekstukje wordt afgesloten met een vraag en een psalmvers om te zingen.

 

Dit dagboekje is geschreven voor kinderen vanaf 7 jaar.

Het is ook geschikt voor jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking.