Liedboek voor de kerken (koker rood)

€ 26,50

150 berijmde Psalmen en een groot aantal gezangen.

Er is een grote afwisseling in genres, liederen voor kinderen en jongeren, voorbeelden van gezongen liturgie, verrassend nieuw materiaal uit zowel andere Europese landen als de wereldkerk, medidatieve zangvormen, vormen waarin het zangplezier centraal staat en teksten die het boek tot een boek maken om het te zingen en uit te bidden.

 

Zie ook :

www.liedboek.nl