evangelische boekhandel

Golgotha

€ 1,00

kruis-punt in uw leven

 

Gaat het u niet aan, als u denkt aan Golgotha, aan dat kruis waar Jezus Christus, Gods Zoon, eenmaal moest sterven? Raakt het u niet, als u zich afvraagt waarom Hij daar moest hangen?

Eén van de misdadigers die naast Hem hingen, moest van Hem getuigen: 'Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan' - en tóch hing Gods Zoon aan het kruis, tóch stierf Hij. Jezus Christus, de Rechtvaardige, is eenmaal gestorven voor de onrechtvaardigen, om ons tot God terug te brengen - ons, die God haatten, die niets van Hem wilden weten en onze eigen weg wilden gaan.

 

Misschien vraagt u zich af waarom de Heer Jezus dat deed, en waarom zijn sterven nodig was. Deze brochure laat u (aan de hand van talrijke teksten uit het Woord van God) het antwoord op die vragen zien.

 

U zult ontdekken dat er maar twee mogelijkheden zijn, als u in gedachten bij Golgotha staat, bij dit kruispunt in uw levensweg: óf u buigt uw knieëen en neemt de Heer Jezus aan als uw Redder - óf u gaat voor eigen rekening op uw zondige weg en eindigt in het eeuwig verderf. Laat u daarom waarschuwen, laat u vandaag met God verzoenen!