evangelische boekhandel

Vijf eigenschappen van God

€ 7,75

Hoite Slagter

 

Barmhartig | Genadig | Geduldig | Goedertieren | Trouw

 

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: "Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw...".

Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: "Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken" (Exodus 33:15).

Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Hij is en bij Zijn eigenschappen.