Niemand anders dan Jezus alleen

€ 25,00

Het verhaal van een jonge arts die van jongsaf aan gekweld werd door het besef "innerlijk" dood te zijn. Hij koos telkens de verkeerde therapie. Op zoek naar vrijheid, raakte hij verstrikt in het occultisme en het new-age denken. Totdat zijn leven terecht kwam op het juiste spoor, de weg naar het leven; Jezus Christus,de bron van levend water.