evangelische boekhandel

Bevrijdingspastoraat

€ 15,00

Joost Verduijn

 

Hulpverlening aan mensen die door demonen gebonden zijn

 

Twintig jaar geleden was het nog taboe in de kerk. Wie er serieus over sprak, werd met scheve ogen bekeken, hoewel de Schrift er vaak en uitvoerig over spreekt: demonische gebondenheid.

Inmiddels keert het tij, maar toch is er nog onkunde en onbegrip. En die spelen hem in de kaart die in de duisternis werkt: de satan en zijn demonen. Aan overdreven aandacht voor deze machten kleeft gevaar, maar aan het negeren ervan nog meer.

 

Joost Verduijn heeft grondig studie gemaakt van dit onderwerp en is in zijn bediening herhaaldelijk geconfronteerd met mensen die door boze geesten lastig gevallen werden. Verduijn is voorganger te Oudenaarde (B).

 

Uitgaand van de Schrift als absoluut gezaghebbend, heeft Verduijn een praktijkboek geschreven voor allen die een hulp willen zijn voor hen die door de duivel overweldigd zijn. En dat zijn er zeer velen in deze tijd, waarin de duivel rondgaat als een brullende leeuw, hoewel hij zich vaak voordoet als 'een engel des lichts'.

 

Het boek is opgebouwd uit drie delen:

 

  1. De bijbelse basis voor ons denken over demonie en bevrijding
  2. Oorzaken, symptomen en gradaties van demonische gebondenheid
  3. Een bediening van bevrijding, hoe ziet die eruit?