evangelische boekhandel

Schokgolven

€ 11,95

Jeff Kinley

 

In een tijd die wordt gekenmerkt door pandemieën, economische chaos, natuurrampen en politieke onrust, kunnen we ons afvragen of God werkelijk de controle heeft. Maar als we in de Bijbel lezen, stellen we vast dat deze gebeurtenissen daadwerkelijk een teken zijn voor de spoedige vervulling van Bijbelse profetieën.

 

In Schokgolven laat auteur Jeff Kinley zien dat de huidige maatschappelijke en wereldwijde trends de climax van de eindtijd aanduiden. Zijn boek :

 

  • legt uit, hoe ons leven zich in de komende jaren waarschijnlijk zal veranderen.
  • brengt Bijbels gefundeerde wijsheid over, waardoor we zelfverzekerd en kalm op de actuele gebeurtenissen kunnen reageren.
  • laat zien, hoe de recente culturele schokken op deze onrustige planeet  in het hemelse plan van deze aarde meespelen.

 

Zo onthult Schokgolven de harde realiteit van deze laatste dagen en inspireert de lezer desondanks met hoop te leven - een hoop, die ons mag sterken in het licht van de onzekerheid, goedgelovigheid en angsten, die onze wereld vandaag teisteren.