evangelische boekhandel

Gods reddende kracht/De geschiedenis van het Christendom in China.

€ 10,00

Bob Davey

Het christendom kent zijn oorsprong in de zesde eeuw, toen monniken vanuit het Byzantijnse rijk naar het land kwamen om er zending te bedrijven. In de eeuwen die volgden is het Evangelie via handelsroutes en door de inzet van vele zendelingen verspreid, ondanks perioden van hevige vervolging. Een van de hoofdrolspelers in het zendingswerk was Hudson Taylor, die in 1865 een zendingsorganisatie opzette en zo miljoenen Chinezen wist te bereiken. Hoewel het christendom in China in de twintigste eeuw veel te lijden had onder de opkomst van het communisme, vond er juist toen een enorme groei van huiskerken plaats. 

Tot op de dag van vandaag ondervinden christenen in China tegenwerking en vervolging. Dit boek laat zien dat God ondanks deze omstandigheden in het land werkzaam is en blijft door zijn reddende kracht.