evangelische boekhandel

Zeven brieven uit de wereldkerk

€ 15,00

Onder redactie van Wouter van Veelen

 

Lange tijd speelde de kerk in West-Europa een centrale rol in de samenleving. Tegenwoordig zijn kerken in zwaar weer terechtgekomen. Geloven in God is niet meer vanzelfsprekend en jongeren haken af. Op andere plekken in de wereld groeit en bloeit de kerk. Wat is het geheim van kerken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika? Hoe kijken niet-westerse christenen aan tegen de situatie van de kerken in het westen, en die van Nederland in het bijzonder? Wat zouden wij van hen kunnen leren?

 

In dit boek komen zeven vertegenwoordigers van de wereldkerk uit het netwerk van de GZB, Kerk in Actie en Verre Naasten aan het woord. In zeven brieven houden ze de kerk in Nederland een spiegel voor: om te bemoedigen, uit te dagen en te inspireren. Maar ook om het gesprek te bevorderen over wat het betekent om in deze tijd Christus lief te hebben en te dienen.

 

Elke brief wordt gevolgd door een eerste reactie en materiaal voor verwerking en toepassing. Hierdoor is het boek uitermate geschikt voor bespreking binnen kringen, bijbelstudiegroepen of kerkgemeenschappen.

 

Wouter van Veelen (1985) is predikant van de Magnificatkerk in Tiel en als promovendus verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen| Utrecht, waar hij onderzoek doet naar Afrikaanse evangelische theologie.

 

Op www.zevenbrieven.nl vind je filmpjes, bonusmateriaal en aanvullende informatie.