evangelische boekhandel

De Bijbel lezen met Rabbi Jezus

€ 17,95

Lois Tverberg

 

Luister met de Emmaüsgangers naar wat er in de Schriften staat over de Messias

 

Westerse cultuur tegenover de Bijbelse

 

In haar vierde boek over de Joodse wereld in de eerste eeuw legt Lois Tverberg uit hoe groot de verschillen in cultuur zijn tussen onze industriële wetserse maatschappij en de oosterse cultuur in de Bijbelse tijden. Tverberg laat zien wat ons in de weg zit om de Bijbel te begrijpen: de Griekse logica en ons individualisme.

 

Moest de Messias dit niet lijden?

In het derde deel van dit boek gaat Tverberg op een bijzondere boeiende manier in op de vraag van Jezus een de Emmaüsgangers. Hoe kan het dat de Messias (Christus) de beloofde Koning is en toch ook moest lijden. Wat zeggen Mozes en de Profeten eigenlijk over Hem? Op welke teksten in de Schriften zou Jezus de Emmaüsgangers hebben gewezen?

 

Jezus in de synagoge

Kenden de synagogen in de eerste eeuw al een vast leesrooster? Jezus las in Kapernaüm uit de boekrol van Jesaja en paste de profetie toe op zichzelf. Vondsten uit een oeroude synagoge in Caïro laten zien dat men in de eerste eeuw bij de lezingen uit de boeken van Mozes gedeelten uit de Profeten las die waren gericht op de komst van de Messias. Later zijn de roosters veranderd en koos men teksten die veel meer gericht zijn op een terugblik naar het verleden.

Een reconstructie van het oude leesrooster is als bijlage aan dit boek toegevoegd.