evangelische boekhandel

In de voetsporen van Kepler

€ 12,00

Kees Fieggen

 

Kepler is een wetenschapper uit de 16e/17e eeuw

Sommigen beschouwen hem als een belangrijke grondlegger van de moderne wetenschap

Opmerkelijk is zijn houding als wetenschapper: hij had ontzag voor de feiten die hij waarnam - maar meer nog voor de Schepper

Kepler wilde met zijn werk God eren en ontdekken hoe Hij de wereld had gemaakt

 

In dit boek neem ik u mee op een reis door de natuurwetenschap - hoe die zich heeft ontwikkeld, wat haar methode is, wat haar beperkingen zijn - en vooral wat zij kan zeggen over onze oorsprong. Ik wil daarbij in de voetsporen treden van Kepler, een wiskundige en astronoom en vooral ook een christen.

 

Ook ga ik in op wat de Bijbel zegt over onze oorsprong en hoe je als christen om kunt gaan met wat de netuurwetenschap daarover zegt.

Deze tweede druk is grondig herzien en aanmerkelijk uitgebreid, vooral in de hoofdstukken over DNA, over de mens en over de vragen rond Bijbel en wetenschap.

 

Bij dit boek hoort de website www.kepler-science.nl - met meer informatie en verwijzigen