evangelische boekhandel

Een voorbereid volk

€ 8,00

Terry Virgo

Wordt wakker !

 

Dat is wat de Heilige Geest tegen ons zegt. Er komt een nieuwe dag en God wil dat we er deel aan nemen, alert en voorbereid op alles wat Hij voor ons in petto heeft.

 

Soms vangen we al een glimp op van de nieuwe dag. Van Argentinië tot China - ja, uit elk werelddeel - komen geluiden van een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. Mensen hebben diepe ontmoetingen met God waardoor hun levens totaal veranderen.

 

 

Maar deze tijden van vernieuwing beginnen pas. De kerk moet hersteld worden, de wereld bereikt; de Grote Opdracht moet uitgevoerd worden. Bent u er klaar voor? Begrijpt u Gods plannen voor zijn kerk? Geniet u van zijn genade, leidt u een gedisciplineerd leven, bidt u voor een doorbraak? Beseft u het belang van geestelijke autoriteit en het stichten van nieuwe gemeenten?

 

We leven in het einde der tijden en alleen radicale maatregelen kunnen Gods Koninkrijk helpen uitbouwen. Een Voorbereid Volk biedt een visie op een kerk die geïnspireerd wordt door de genade Gods, gebouwd wordt op het Woord van God en bekrachtigd door de Geest van God.