evangelische boekhandel

Over pelgrims en puriteinen

€ 15,50

-Deel 6-

 

Vertellingen bij de Kerkgeschiedenis

 

In het zesde deel van deze serie gaat het met name over de geschiedenis van de kerk in de 17e eeuw in Engeland, Schotland en Amerika. Er wordt verteld over het leven van enkele bekende dominees, zoals John Bunyan en Samuel Rutherford. De vervolging die de kerk toen moest doormaken, komt in de verhalen op boeiende wijze aan de orde.

 

Deze vertellingen zijn geen droge opsommingen van feiten, maar verhalen waarin de kerkgeschiedenis tot leven komt. Rino Visser maakte bij ieder verhaal een prachtige illustratie.

 

De complete serie bestaat uit de volgende delen:

 

 1. De eerste christenen
 2. Van zendelingen, pausen en keizers
 3. De eerste hervormers
 4. Van hervormers en martelaars
 5. Strijders voor de waarheid
 6. Over pelgrims en puriteinen
 7. Over oudvaders
 8. Over indianen en kolonisten
 9. Over hervormden en afgescheidenen
 10. Over landverhuizers en kerkbouwers
 11. Getuigen van de Koning
 12. Boodschappers in verre landen