evangelische boekhandel

Jezus hogepriester

€ 13,50

Rutger Heij

 

Het evangelie van de Hebreeënbrief

 

'Toen Jezus voor hogepriester Kajafas stond en maar bleef zwijgen, vroeg Kajafas hem: "Zeg ons of U de Messias bent, de Zoon van God." Jezus zei toen: "U zegt het. Maar ik zeg tegen allen hier: vanaf nu zult u de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en Hem zien komen op de wolken in de hemel."

 

Ruben springt op: 'Het is maar goed dat niemand je hier kan horen, Ari! Hij is hierom ter dood veroordeeld, dat weet je best. Dit is godslasterlijk.'

'Klopt, tenzij het waar is.' Ari is verbaasd over zijn innerlijke kalmte. Hij weet dat hij vergaande uitspraken doet. Yoshua komt tussenbeide: 'Dus jij wou beweren dat er toen twee hogepriesters tegenover elkaar stonden?' 'Inderdaad,' reageert Ari droog.

'Maar er kunnen toch nooit twee hogepriesters van God tegelijkertijd in dienst zijn?'

Ari beseft dat hij nu nog verder moet gaan dan daarnet: 'Ik denk dat Jezus toen al de enige hogepriester van God was.' Even is het stil in de kamer. Dan klinkt de heldere stem van Susanna: 'En ik geloof dat er nooit meer een andere zal komen. Jezus zal tot in eeuwigheid hogepriester zijn.'

 

Dit is een stukje van het verhaal waarmee de boodschap van deze bijbelstudie over Hebreeën tot onder je huid wil komen. Verschillende vragen komen aan bod, zoals: wat moet je als christen in de eenentwintigste eeuw met een hogepriester? En: hoe gaat je geloof echt iets uitwerken in je leven? Verder bevat het boek op een aantal plaatsen een praktische excurs. Ook sluit elk hoofdstuk af met vragen voor bespreking.

 

Ruther Heij is predikant in deGereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en op dit moment (2016) verbonden aan de Kandelaarkerk in Heemse.

 

zie ook :

www.rutgerheij.nl

www.woordenwereld.nl