De brief aan de Efeziĕrs

€ 17,45

H.B. Slagter

De brief van Paulus aan de Efeziĕrs bevat bijzonder veel informatie voor de gelovige van vandaag. Daarom is het belangrijk om goed te begrijpen wat de woorden in deze brief betekenen. Het boek bevat een nieuwe en letterlijke vertaling van deze bijzondere en diepgaande brief. Bij elk vers wordt uitleg gegeven over veel van de (oorspronkelijke) gebruikte woorden; verbonden met andere verzen in deze brief en structuren van verzen en gedeelten. Tevens is een structuur van de gehele Efezebrief en een concordantie van alle in deze brief gebruikte woorden opgenomen.