evangelische boekhandel

Het kruis in de Kolossenzenbrief

€ 8,00

Poul Madsen

De apostol Paulus gebruikt in zijn brieven de wat abstracte uitdrukking: 'in Christus'. Hij geeft daarmee aan dat het voor een gelovige, door de Here Jezus Christus, mogelijk geworden is om een geheel nieuwe wijze te leven.