evangelische boekhandel

De late brieven van Paulus

€ 4,00

H.B. Slagter

Van alles wat er in het Nieuwe Testament staat, heeft Paulus verreweg het meeste geschreven. De bediening van deze apostol is duidelijk verdeeld in twee fasen. De eerste fase valt samen met Handelingen 13 tot 28. In deze hoofdstukken wordt dan ook uitgebreid over het verloop hiervan geschreven. De tweede fase begint aan het einde van Handelingen 28. Daarover zijn zo goed als geen historische feiten bekend. Wel heeft Paulus in die periode (net als in de eerste) zeven brieven geschreven. Deze zeven 'late brieven' bevatten de waarheden die op de gelovige van nu betrekking hebben.