evangelische boekhandel

De hele wapenrusting van God

€ 6,50

Aren van Waarde

Efeze 6:10-20

 

De verzen uit Efeze 6 over de hele wapenrusting van God vormen onder christenen een geliefd gedeelte; er is al heel wat over geschreven en gesproken. Dat is goed en belangrijk. De gelovige moet immers weet hebben van zijn heerlijke positie in Christus. Een positie, die hier - maar eigenlijk in de gehele Efezebrief - op prachtige wijze wordt omschreven. Alles wat Paulus beschrijft over de afzonderlijke onderdelen van de wapenrusting staat in het licht van de opdracht die hij zijn lezers meegeeft: "Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht".

 

De hele wapenrusting van God is eigenlijk een omschrijving van Gods beschermende hand, waarin we ons veilig mogen weten.

"U hebt een arm met macht, Uw hand is sterk, Uw rechterhand verheven"

Psalm 89:14