Meer dan een schuilplaats

€ 15,00

De Haarlemse familie Ten Boom heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog vele honderden Joden en andere vervolgden geholpen. Na verraad worden veel familieleden gevangen gezet en enigen vinden de dood. Corrie ten Boom overleeft het concentratiekamp Ravensbrück, waarna zij de wereld rondtrekt als "zwerfster voor God" en miljoenen mensen aanspreekt met de boodschap van vergeving en verdraagzaamheid. 

Zie ook  www.corrietenboom.com

Jubileumboek van de Stichting Corrie ten Boomhuis: het meest complete boek dat over Corrie ten Boom en haar familie is verschenen! Dit boek beschrijft het leven van Corrie ten Boom, grotendeels met haar eigen woorden. Het is voorzien van meer dan 200 foto’s, waarvan vele in kleur; een tijdlijn en een familiestamboom.