Uitleg van het Evangelie van Markus

€ 30,00

J.C. Ryle

In 1857 publiceerde J.C. Ryle zijn commentaar op Markus. Het was één van zijn eerste geschriften. Hij was toen predikant te Helmingham. Later zou hij, mede dankzij zijn heldere en Bijbelse geschriften, aangesteld worden tot anglicaans aartsbisschop van Liverpool.

Zijn commentaar op Markus biedt een goede uitleg, vergezeld van een praktische toepassing. Deze uitleg van het evangelie van Markus laat bekende passages opnieuw tot leven komen. Het is een klassiek werk dat ook voor christenen vandaag nog veel te zeggen heeft.