evangelische boekhandel

De Hovind theorie (DVD)

€ 7,50

Dr Kent Hovind

In 'de Hovind theorie' worden wetenschappelijke waarnemingen naast de Bijbel gelegd en wordt op fascinerende wijze uitgelegd wat volgens Dr. Hovind de oorzaak was van de zondvloed, de ijstijd, de formatie van kool, bergketens en de Grand Canyon. Dr. Hovind geeft logische verklaringen voor natuurlijke tegenstrijdigheden die geologen niet kunnen verklaren aan de hand van de evolutietheorie.