evangelische boekhandel

De Sabbat

€ 6,50

Hoite Slagter

 

Onder christenen leven soms de volgende vragen:

Is de zondag de sabbat van nu?

Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

 

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorafgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten"(Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.