evangelische boekhandel

Doop en vervulling van de Heilige Geest

€ 12,50

John Stott

 

Het christelijke leven is leven in de Geest, daarover zijn alle christenen het gelukkig wel eens. Het is onmogelijk christen te zijn, laat staan te groeien in het geloof, zonder het werk van de Heilige Geest. Alles wat we zijn en alles wat we hebben, is te danken aan Hem.

Iedere christen ervaart dus iets van de Heilige Geest, vanaf het moment dat hij of zij christen werd. het christelijke leven begint immers met de wedergeboorte en dat is een 'geboorte uit de Geest' (Joh.3:3-8). We waren dood in onze overtredingen maar de 'Geest des levens' heeft ons tot leven gewekt. Meer nog, Hij komt in ons wonen. Al Gods kinderen hebben dit ene gemeenschappelijk: de inwoning van de Geest.

 

In Doop en vervulling met de Heilige Geest onderzoekt John Stott wat de Bijbel te zeggen heeft over het werk van de Heilige Geest. Nagegaan wordt wat wordt bedoeld met de 'belofte van de Geest' en of dat wellicht hetzelfde is als de 'doop met de Geest'. verder wordt stilgestaan bij de 'volheid van de Geest' en 'vrucht van de Geest' en de 'gaven van de Geest'.