evangelische boekhandel

Hoe wonderbaar is uw getuigenis

€ 18,95

Gods leiding in het leven van S. Ralevic

Simo Ralevic groeide op in een gezin van tien kinderen. De eerste twintig jaar leefde hij zonder God, zonder hoop en zonder Christus in deze wereld. Hij had nooit iets van het Woord van God gehoord. Hij wist niet wat er in de Bijbel stond. Hij voelde wel dat het leeg was in zijn hart. Toch had Ralevic nog een lange en moeilijke weg te gaan voordat hij de kracht van de Heilige Geest in zijn hart voelde en alles veranderde. Hij was vol vreugde en verbroken van hart op hetzelfde moment. Vanaf dat moment gaf God hem op bijzondere wijze onderwijs, zodat d's Ralevic zelf het evangelie kon gaan prediken aan zijn familie, zijn buurtschap, zijn landgenoten; zelfs in de gevangenis verkondigde hij een maand lang het evangelie van vrije genade. De Heere deed alle tegenslagen ten goede keren en liet het werk zijner handen niet varen. 

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de stichting 'Macedonië'. Op ontroerende wijze maakt het boek duidelijk dat God niet alleen vroeger onder het communisme aan het werk was, maar dat Hij ook nu nog werkt in de verwoeste gebieden van voormalig Joegoslavië. Hij heeft daar zijn knechten geroepen om ondanks haat, laster en zelf levensgevaar in Zijn koninkrijk te arbeiden.