evangelische boekhandel

Moesje Alt

Uitverkocht
€ 25,00

Cees van der Laan

Boeiende levensgeschiedenis van een zendingsvrouw in Nederlands-Indië 

Een rijk geïllustreerde beschrijving van het ontroerende leven en werk van de vrouw die Moesje Alt genoemd werd.

Margot Alt (1883-1962) heeft 50 jaar als zendelinge in Nederlands-Indië gewerkt. Ze heeft tientallen weeskinderen opgevoed, vele kerken gesticht, ze schreef boeken, gedichten, novellen en de zangbundel Glorieklokken, en redigeerde het tijdscnrift Gouden Schoven. Door haar blad en zangbundel werd zij ook in Nederland zeer bekend. 

Moesje Alt heeft vele jaren in eenzaamheid op afgelegen plaatsen onder de armen en wezen gewerkt. Daarna kreeg ze een voortrekkersrol in de opkomende Pinksterbeweging. Ze moest vechten tegen steeds terugkerende malariakoortsen, maar ook tegen afwijzing als vrouw in een leidinggevende positie. Tijdens de Japanse bezetting ontsnapte ze op het nippertje aan onthoofding. Daarna maakte ze zware jaren in de kampen mee.

Het boek ontsluit een deel van de zendingsgeschiedenis waar tot dusver weinig over bekend was. Door de koloniale en postkoloniale context geeft het verhaal ook meer inzicht in de achtergrond van de talrijke Indische pinkstergelovigen die zich in Nederland hebben gevestigd.