evangelische boekhandel

Profetieën in het boek Ester

€ 12,95

Joseph Good

Naast een historisch verslag van de strijd tussen Haman en Mordekai en de verlossing van de Joden in het Perzische rijk, is het boek Ester tevens een kroniek  van de oorlog die al vanaf het begin woedt tussen God en zijn tegenstander èn een blauwdruk voor de gebeurtenissen  bij de wederkomst. Het kenmerk van Gods tegenstander was en is zijn verblindende hoogmoed en minachting voor Gods volk wat steeds weer uitmondt in grootspraak en het plan om dit volk uit te roeien. Naast inzicht in de afkomst van de hoofdrolspelers en de link naar steeds terugkerende belangrijke data in de Bijbel is het boek ook bijzonder opbouwend voor het geloofsleven van de gelovige. 

God laat zijn gunstelingen namelijk niet in de steek en heeft zelfs al vóór een probleem zich voordoet voorzien in de oplossing ervan. Hij overziet alles, hoewel de oplossing soms pas op het allerlaatste moment komt, als de nood het hoogst is. De houding van Ester in dit alles is een voorbeeld voor ons allen. Door de verhelderende  inzichten verscherpt de waarneming bij de lezer voor huidige en toekomstige gebeurtenissen. 

Joseph Good is oprichter van Hatikva Ministries dat zich richt op de joodse wortels van het geloof en het goede nieuws van de Messias.

www.hatikva.org