evangelische boekhandel

Micha, Nahum, Habakuk en Zefanja

€ 12,50

Ger de Koning

 

Vergeving, Vergelding, Vertrouwen en Vreugde

 

Micha

Micha betekent ‘wie is als Jahweh?’ Hij doet zijn naam

eer aan. In zijn boek stelt hij Jahweh als de rechtvaardige

Rechter en de trouwe Herder van Israël voor.

 

Nahum

In Nahum zien we hoe de toorn van God een eind maakt aan de macht van de vijand. Maar terwijl Hij oordeelt, denkt Hij ook aan hen die op Hem vertrouwen.

 

Habakuk

Van Habakuk kunnen we leren dat het geloof altijd op God vertrouwt. Hij laat ons zien dat als we daarin leren rusten, ook wij in ons leven tot lofprijzing van God komen.

 

Zefanja

Zefanja spreekt over de dag van de HEERE. De tijd is dichtbij dat de Heer Jezus het heft in handen neemt. Hij vestigt het vrederijk en God zal zwijgen in Zijn liefde.