evangelische boekhandel

Radicaal discipelschap

€ 12,50

John Stott

 

Dr. John Stott is wereldwijd bekend als bijbelleraar, auteur, predikant en inspirerend leider op het gebied van zending en evangelisatie. Time Magazine omschreef hem in 2005 als behorend tot de honderd meest invloedrijke mensen van dat jaar. In juli 2007 stopte hij op 87-jarige leeftijd met al zijn publieke taken. In de zomer van 2011 overleed hij.

Radicaal discipelschap is het 51e en laatste boek van zijn hand. Het voorlaatste is De levende kerk. Twee belangrijke boeken over respectievelijk persoonlijk christelijk leven en authentiek kerk-zijn.